Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3251750
Φίλτρα
Εταιρία
Σε Απόθεμα
Χρώμα
Τιμή

Ρητίνες

zABS
RES-UNZ-ZABS-GRN
zPMMA
RES-UNZ-ZPMMA-BK
112.00
Out of stock
zUDP Gray
RES-UNZ-ZUDP-G
112.00
Out of stock
zOrtho Gray
RES-UNZ-ZORTHO-G
132.00
Out of stock
M-White
RES-MKX-MW-W
149.00
Out of stock
M-Grey
RES-MKX-MG-G
149.00
Out of stock
M-Beige
RES-MKX-MBEIGE-BEIGE
155.00
Out of stock
M-Rose
RES-MKX-MROSE-ROSE
155.00
Out of stock
M-Green
RES-MKX-MGRN-GRN
195.00
Out of stock
M-HT
RES-MKX-MHT-R
220.00 199.00
Out of stock
zWAX Yellow
RES-UNZ-ZWAX-Y
204.00
Out of stock
M-Cast
RES-MKX-MCAST-GRN
205.00
Out of stock