Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3251750

Υπηρεσίες

Το 3D printing έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς και η τεχνολογία εμπλουτίζεται διαρκώς. Η συσσωρευμένη εμπειρία και κατάρτιση της Solid 3D επιτρέπει να δίνουμε λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να υλοποιήσουν την ιδέα τους εμπρόθεσμα και απρόσκοπτα.

Μερικοί από τους τομείς εξειδίκευσής μας είναι:

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεσή σας!